Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ocean Dynamic Power Baltic Region AB

Ocean Dynamic Power Baltic Region AB

Ocean Dynamic Power Baltic Region AB
Nybrogatan 11
102 17 Stockholm

Hemsida:

odp-group.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ocean Dynamic Power Baltic Region har rätt att tillverka, sälja och distribuera Lyken-turbinen i Sverige, Finland, delar av västra Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.

Teckningsperiod:

14 februari 2013 - 25 april 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

17 Mkr

Teckningskurs:

85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 578 Mkr.

Villkor:

Löpande teckning.

Post:

100 aktier, dvs 8500 kr.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 5 april 2013.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 25 april 2013.

Uppdaterat: 2013-04-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss