Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Observe Medical International AB

Observe Medical International AB

Observe Medical International AB
Medicinaregatan 8 B
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.observemedical.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Observe Medical är ett svensk medicintekniskt bolag inom patientmonitorering och övervakning. Bolagets produkter bidrar till ökad patientsäkerhet samt en effektivisering av vården. Observe Medical har utvecklat produkten Sippi som är en automatisk och digital urometer, dvs en urinmätare.

Teckningsperiod:

3 juni 2014 - 18 juni 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,05 Mkr

Teckningskurs:

12,25 kr

Likviddag:

27 juni 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

107,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 450 aktier.

Övrigt:

Planerad första dag för handel på First North för Observe-aktien är den 7 j uli 2014.

Teckningsförbindelser har lämnats av en institutionell investerare och en privatinvesterare på totalt 6,5 Mkr.

Uppdatering: Observe Medical avbryter nyemissionen och listningen på First North meddelade företaget den 23 juni. Som orsak anges att Industriella aktörer har visat intresse för bolaget och att det bäst hanteras i en onoterad miljö.

Uppdaterat: 2014-06-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss