Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture Industries AB
Snickarevägen 2
443 61 Stenkullen

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Oboya Horticulture har som mål att bli en av världens ledande totalleverantörer inom dagliga förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare, samt logistikföretag.

Teckningsperiod:

25 september 2017 - 9 oktober 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

60,8 Mkr

Teckningskurs:

11,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 september 2017

Värdering:

202,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:10.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser har erhållits om 35,4 MSEK motsvarande 58,3 procent av emissionen. Företrädesemissionen är därutöver garanterad upp till 100,0 procent.

Uppdaterat: 2017-09-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss