Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture Industries AB
Snickarevägen 2
443 61 Stenkullen

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Oboya Horticulture har som mål att bli en av världens ledande totalleverantörer inom dagliga förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare, samt logistikföretag.

Teckningsperiod:

3 november 2015 - 25 november 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,5 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 oktober 2015

Värdering:

105 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. En aktie ger en teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Utav emissionsbeloppet har bolaget erhållit teckningsåtagande av styrelseledamöter och andra investerare om 10 Mkr.

Uppdaterat: 2015-11-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss