Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture Industries AB
Snickarevägen 2
443 61 Stenkullen

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Oboya Horticulture har som mål att bli en av världens ledande totalleverantörer inom dagliga förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare, samt logistikföretag.

Teckningsperiod:

15 september 2014 - 14 oktober 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,6 Mkr

Teckningskurs:

14 kr

Likviddag:

28 oktober 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

192,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, dock lägst 300 stycken.

Övrigt:

Oboya Horticulture Industries noteras på Aktietorget den 14 november 2014.

Emissionen är fullt garanterad av Bolagets huvudägare Oboya Holding Ltd, som förbundit sig att teckna återstående aktier vid stängning av emissionen till samma villkor som alla andra tecknare.

Uppdaterat: 2014-09-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss