Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Obducat AB

Obducat AB

Obducat AB
Box 580
20125 Malmö

Hemsida:

www.obducat.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Teckningsperiod:

15 juli 2009 - 11 augusti 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Innehav av åtta (8) A-aktier berättigar till teckning av en (1) A-unit och innehav av åtta (8) B-aktier berättigar till teckning av en (1) B-unit. Teckning kan enbart ske i units och således ej av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Två slags units utges i erbjudandet, A-units och B-units. En A-unit består av fyra (4) A-aktier, en (1) A-teckningsoption 2009/2011 och en (1) Ateckningsoption 2009/2012. En B-unit består av fyra (4) B-aktier, en (1) B-teckningsoption 2009/2011 och en (1) B-teckningsoption 2009/2012.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2009-12-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss