Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Obducat AB

Obducat AB

Obducat AB
Box 580
20125 Malmö

Hemsida:

www.obducat.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Teckningsperiod:

13 januari 2016 - 12 februari 2016

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

41,1 Mkr

Teckningskurs:

8,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 januari 2016

Värdering:

205,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 12 februari 2016.

Uppdaterat: 2016-02-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss