Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Obducat AB

Obducat AB

Obducat AB
Box 580
20125 Malmö

Hemsida:

www.obducat.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Teckningsperiod:

17 november 2015 - 17 november 2015

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

25,2 Mkr

Teckningskurs:

10,07 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till fonden GFG Fund Sicav Global Medium Risk.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss