Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Obducat AB

Obducat AB

Obducat AB
Box 580
20125 Malmö

Hemsida:

www.obducat.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Teckningsperiod:

26 mars 2014 - 16 april 2014

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

20,5 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 mars 2014

Värdering:

102,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5, för respektive A- och B-aktier.

Post:

Övrigt:

Tre teckningsoptioner ska berättiga till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 8,50 kronor per aktie fram till och med den 30 december 2014.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut tillförs Obducat ytterligare cirka 10,5 Mkr.

Uppdaterat: 2014-03-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss