Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Obducat AB

Obducat AB

Obducat AB
Box 580
20125 Malmö

Hemsida:

www.obducat.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Teckningsperiod:

7 juni 2011 - 4 juli 2011

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

35,5 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr per aktie (6 kr/unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2011

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 5:2. Innehav av 2 aktier ger rätt att teckna 1 unit. 1 unit innehåller 5 aktier, samt 5 teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 4 juli 2011.

Uppdaterat: 2011-06-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss