Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.oasmia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Teckningsperiod:

4 november 2009 - 12 november 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

43 miljoner

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Emissionen riktas till en begränsad krets institutionella aktörer och andra större investerare.

Post:

Övrigt:

Efter nyemissionen kommer antalet aktier vid fullteckning att uppgå till 37 612 858 och aktiekapitalet till 3 761 285,80 SEK. De nya aktierna motsvarar vid fullteckning ca 4,5 % av aktiekapitalet och rösterna i Oasmia.

Uppdaterat: 2009-12-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss