Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.oasmia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Teckningsperiod:

20 november 2019 - 4 december 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

399 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 november 2019

Värdering:

499 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

1-14 december 2019 är bara ungefärliga datum, i skrivande stund har bolaget bara kommunicerat att emissionen ska ske i slutet av fjärde kvartalet 2019.

Bolagets huvudägare Arwidsro har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen. Detta teckningsåtagande motsvarar cirka 100 MSEK eller 25 procent av företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget mottagit ett finansieringsåtagande om upp till 45 MSEK från Arwidsro. Låneåtagandet avses användas för återbetalning av det utestående konvertibellånet som förfaller den 31 oktober 2019. I den utsträckning finanseringsåtagandet tas i anspråk kommer motsvarande belopp att användas som betalning genom kvittning i företrädesemission.

Uppdatering: Teckningstiden är 20 nov-4 dec.

Oasmias största aktieägare Arwidsro har åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel motsvarande cirka 98 MSEK eller 24,7 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2019-11-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss