Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.oasmia.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Teckningsperiod:

21 juni 2017 - 5 juli 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

163,9 Mkr

Teckningskurs:

3,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 juni 2017

Värdering:

410 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. En (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen täcks till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2017-06-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss