Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.oasmia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Teckningsperiod:

23 oktober 2015 - 23 oktober 2015

Lista:

Nasdaq

Emissionsbelopp:

9,5 MUSD

Teckningskurs:

4,06 USD per ADS / 1,3525 USD per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

I samband med detta ges även teckningsoptioner ut där investerare för varje två ADS:er som tecknas får teckna ytterligare en ADS. Priset är satt till 0,0025 USD per teckningsoption och har ett lösenpris på 4,06 USD. Dessa kan lösas in från emissionsdagen och förfaller tio år därefter. Varje ADS motsvarar tre av Oasmias ordinarie aktier.

Bolaget har också erbjudit garanterna en möjlighet att under 45 dagar teckna upp till 350 880 ytterligare ADS:er och 175 440 ytterligare teckningsoptioner för att täcka en eventuell överteckning.

ADS:erna kommer att kunna handlas på den amerikanska NASDAQ-börsen under kortnamnet ”OASM” från och med den 23:e oktober 2015.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss