Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.oasmia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Teckningsperiod:

19 november 2014 - 5 december 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

176 Mkr

Teckningskurs:

18 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 november 2014

Värdering:

1584 Mkr pre-money och 1760 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:9. Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i Oasmias aktiebok kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad genom en kombination av tecknings- och garantiåtaganden. Vissa större aktieägare, däribland Alceco International S.A. och Nexttobe AB, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata delar i Företrädesemissionen. Därtill har vissa större aktieägare, däribland Alceco International S.A., åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av Företrädesemissionen som inte tecknas genom teckning med eller utan företrädesrätt.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss