Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.oasmia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Teckningsperiod:

6 mars 2014 - 7 mars 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

72 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1,55 Mdkr pre-money.

Villkor:

Private placement via book building till internationella institutioner och kvalificerade investerare i Sverige.

Post:

Övrigt:

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och bookrunner.

Förväntat slutdatum, pris och volym kommunicerades inte när kapitalanskaffningen annonserades.

Uppdatering: Priset per aktie blev 19 kr och beloppet 72 Mkr.

Uppdaterat: 2014-03-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss