Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.oasmia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Teckningsperiod:

25 oktober 2011 - 25 oktober 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

48 Mkr

Teckningskurs:

9,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 484,3 Mkr och 532,3 Mkr post money.

Villkor:

Riktad till nxt2b (30 Mkr) och ett antal andra investerare (18 Mkr).

Post:

Övrigt:

Nxt2b är ett investeringsbolag grundat av Bengt Ågerup, och köpte i samband med nyemissionen även ytterligare aktier av huvudägarna.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss