Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.oasmia.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Teckningsperiod:

4 november 2010 - 19 november 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

239 Mkr

Teckningskurs:

16,5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 oktober 2010

Värdering:

Pre-money 621,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 5:13. Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i Oasmias aktiebok kommer att erhålla 5 teckningsrätter för varje 1 aktie. 13 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier från externa investerare och garanter samt från Oasmia S.A. Av emissionslikviden kommer cirka 70 miljoner SEK att erläggas genom kvittning av motsvarande belopp mot den utestående skulden till Oasmia S.A. Handel med teckningsrätter 4 - 16 november 2010.

Uppdaterat: 2010-11-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss