Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nya Carnegiebryggeriet AB

Nya Carnegiebryggeriet AB

Nya Carnegiebryggeriet AB
Box 270
851 04 Sundsvall

Hemsida:

www.nyacarnegiebryggeriet.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nya Carnegiebryggeriet är ett ölbryggeri, ett så kallat mikrobryggeri, som brygger kvalitetsöl. Bryggeriet är beläget i Hammarby Sjöstad i Stockholm och drivs tillsammans med Carlsberg Sverige och Brooklyn Brewery.

Teckningsperiod:

26 mars 2014 - 10 april 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,45 Mkr

Teckningskurs:

6,75 kr per C-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Anders Wendler (7400 aktier), Smegma Entertainment AB (37 000 aktier), GEP Design & Produktkommunikation AB (74 000 aktier), Herrängens Plåtslageri AB (74 000 aktier), Montclair AB (74 000 aktier), Nya Rolfs Kök AB (74 000 aktier), Raravis AB (10 000 aktier), D. Carnegie & Co AB (1 000 aktier), HaWeFre AB (745 800 aktier), Karl Fornarve (1 000 aktier), Josefine Karlsson (5 000 aktier).

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna emission av C-aktier gör företaget även en riktad emission av B-aktier.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss