Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nya Carnegiebryggeriet AB

Nya Carnegiebryggeriet AB

Nya Carnegiebryggeriet AB
Box 270
851 04 Sundsvall

Hemsida:

www.nyacarnegiebryggeriet.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nya Carnegiebryggeriet är ett ölbryggeri, ett så kallat mikrobryggeri, som brygger kvalitetsöl. Bryggeriet är beläget i Hammarby Sjöstad i Stockholm och drivs tillsammans med Carlsberg Sverige och Brooklyn Brewery.

Teckningsperiod:

26 mars 2014 - 10 april 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,45 Mkr

Teckningskurs:

4,90 kr per B-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till HaWeFre AB.

Post:

Övrigt:

Nya Carnegiebryggeriet gör i samband med detta även en nyemission av C-aktier riktad till ett antal investerare.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss