Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nya Carnegiebryggeriet AB

Nya Carnegiebryggeriet AB

Nya Carnegiebryggeriet AB
Box 270
851 04 Sundsvall

Hemsida:

www.nyacarnegiebryggeriet.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nya Carnegiebryggeriet är ett ölbryggeri, ett så kallat mikrobryggeri, som brygger kvalitetsöl. Bryggeriet är beläget i Hammarby Sjöstad i Stockholm och drivs tillsammans med Carlsberg Sverige och Brooklyn Brewery.

Teckningsperiod:

1 februari 2013 - 25 februari 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20,8 Mkr

Teckningskurs:

6,70 kr per C-aktie.

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1000 aktier per post, dvs 6700 kr.

Villkor:

Riktad till aktieägarna i D. Carnegie & Co AB.

Post:

Övrigt:

A- och B-aktier ägs av Carlsberg, Brooklyn Brewery och D. Carnegie & Co.

OBS, datumen är ungefärliga, de exakta har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs en vecka tom den 25 februari 2013.

Uppdaterat: 2013-02-25

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss