Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nuevolution AB

Nuevolution AB

Nuevolution AB
Box 270
851 04 Sundsvall

Hemsida:

nuevolution.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nuevolution är ett bioteknikföretag med bas i Skandinavien vars mål är att ta fram läkemedel baserade på små molekyler (orala/tablettformulerade) inom onkologi, immunonkologi och inflammatoriska sjukdomar.

Teckningsperiod:

23 november 2015 - 4 december 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

225 Mkr + 25 Mkr

Teckningskurs:

17,50 kr

Likviddag:

9 december 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

500 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige och Danmark samt till institutioner.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Nuevolution noteras på First North den 17 december 2015.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss