Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Novus Group International AB

Novus Group International AB
Sveavägen 47
11359 Stockholm

Hemsida:

www.novusopinion.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Novus affärsidé är att förnya undersökningsbranschen nationellt och internationellt genom att kommersialisera, för branschen, ny teknik. Utifrån den förändring undersökningsbranschen står inför kan Novus därmed erbjuda kunderna mer kostnadseffektiva, snabba och precisa marknads- och opinionsundersökningar, främst genom SMS och Webb.

Teckningsperiod:

21 maj 2008 - 4 juni 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,1 Mkr

Teckningskurs:

0,70 kr

Likviddag:

Teckning sker genom betalning.

Avstämningsdag:

20 maj 2008

Värdering:

8,3 Mkr innan nyemissionen, vid en kurs på 1,40 kr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2008-05-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss