Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Note AB

Note AB

Note AB
Vendevägen 85 A
18217 Danderyd

Hemsida:

www.note.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Note är ett av Nordens ledande tjänsteföretag inom tillverkning och logistik av elektronikbaserade produkter och verksamt på EMS-marknaden (Electronics Manufacturing Services).

Teckningsperiod:

22 april 2010 - 6 maj 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

87 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 april 2010

Värdering:

Pre-money 43,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätt 22 april 2010 – 3 maj 2010. Emissionen är säkerställd till 100 %. Investment AB Öresund, MGA Placeringar AB, Catella Fondförvaltning AB, Bruce Grant via bolag, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar i Note, vilket totalt motsvarar cirka 33 % av nyemissionen. Återstoden av nyemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad av Investment AB Öresund, MGA Holding AB, Catella Fondförvaltning AB, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag.

Uppdaterat: 2010-03-08

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss