Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Northern Wind Ventures AB

Northern Wind Ventures AB

Northern Wind Ventures AB
Box 34
714 21 Kopparberg

Hemsida:

www.northernwind.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Northern Wind Ventures är ett riskkapitalbolag fokuserat på mindre företag. Northern Wind Ventures AB hette tidigare Kopparberg Invest AB

Teckningsperiod:

20 september 2016 - 4 oktober 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9,9 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 september 2016

Värdering:

19,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För en (1) befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, teckningstiden är en uppskattning, faktiska datum har i skrivande stund ännu inte presenterats.

Uppdatering: Faktiska datum har lagts in.

Uppdaterat: 2016-09-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss