Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Northern Wind Ventures AB

Northern Wind Ventures AB

Northern Wind Ventures AB
Box 34
714 21 Kopparberg

Hemsida:

www.northernwind.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Northern Wind Ventures är ett riskkapitalbolag fokuserat på mindre företag. Northern Wind Ventures AB hette tidigare Kopparberg Invest AB

Teckningsperiod:

21 januari 2016 - 5 februari 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

22 Mkr

Teckningskurs:

1,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Northern Wind Ventures AB gör två riktade emissioner till ägarna av Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB. Denna emission avser en kontantemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss