Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Northern Wind Ventures AB

Northern Wind Ventures AB

Northern Wind Ventures AB
Box 34
714 21 Kopparberg

Hemsida:

www.northernwind.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Northern Wind Ventures är ett riskkapitalbolag fokuserat på mindre företag. Northern Wind Ventures AB hette tidigare Kopparberg Invest AB

Teckningsperiod:

21 januari 2016 - 5 februari 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Betalning med aktier i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB.

Post:

Övrigt:

Northern Wind Ventures AB gör två riktade emissioner till ägarna av Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB. Denna emission avser en apportemission med betalning i upp till 522940 aktier i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB.

Något oklart vad värdet är, Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB har under många år varit ett bolag utan verksamhet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss