Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Norrpada i Stockholm AB

Norrpada i Stockholm AB

Norrpada i Stockholm AB
Box 5380
102 49 Stockholm

Hemsida:

www.norrpada.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Norrpada är ett fastighetsbolag som bygger och utvecklar fastigheter i Moskva. Norrpada i Stockholm AB hette tidigare Ryska Fastighetsfonden i Sverige Management AB.

Teckningsperiod:

23 augusti 2013 - 30 september 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt. För en (1) innehavd B-aktie i Ryska Fastighetsfonden 1 erhålls rätten att teckna sju (7) nya B-aktier i Norrpada. För två (2) innehavda B-aktier i Ryska Fastighetsfonden 2 erhålls rätten att teckna tretton (13) nya B-aktier i Norrpada.

Post:

Övrigt:

Denna företrädesemission är den tredje emissionen av tre. Där det innan görs två apportemissioner till ägarna av Ryska FastighetsFonden i Sverige 1 AB och Ryska FastighetsFonden i Sverige 2 AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss