Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Norrlandsindustrier AB

Norrlandsindustrier AB

Norrlandsindustrier AB
Box 555 76
102 04 Stockholm

Hemsida:

www.norrlandsindustrier.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Norrlandsindustrier AB består av tre företag, MV Partners AB med dess helägda dotterbolag ÅMV Productions AB i Sverige AB, Profil och Glasbyggarna i Sverige AB och Berco-koncernen.

Teckningsperiod:

25 november 2009 - 23 december 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,5 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 november 2009

Värdering:

Pre-money 15 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Norrlandsindustrier planerar att notera sig på Aktietorget under första halvåret 2010. Aktieägare motsvarande 72,1 % har meddelat styrelsen att de kommer att teckna sin andel av emissionen.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 23 december 2009.

Uppdaterat: 2009-12-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss