Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NorInvent AB

NorInvent AB

NorInvent AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.norinvent.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NorInvent är ett medicintekniskt forskningsbolag som utvecklar drug delivery-plattformar baserade på kolhydrater.

Teckningsperiod:

8 juni 2016 - 22 juni 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 juni 2016

Värdering:

59,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:20.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss