Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NorInvent AB

NorInvent AB

NorInvent AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.norinvent.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NorInvent är ett medicintekniskt forskningsbolag som utvecklar drug delivery-plattformar baserade på kolhydrater.

Teckningsperiod:

11 november 2015 - 30 november 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Tre dagar efter utfärdad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

56 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

2000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss