Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordkom AB

Nordkom AB

Nordkom AB
Ringvägen 100 C
118 60 Stockholm

Hemsida:

nordkom.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordkom är en kommunikationskoncern vars huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler. Nordkom AB hette tidigare Done Management and Systems AB.

Teckningsperiod:

29 december 2015 - 18 januari 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,2 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 december 2015

Värdering:

10,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss