Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordisk Butikskonsult AB

Nordisk Butikskonsult AB

Nordisk Butikskonsult AB
Hammarvägen 59
11735 Järfälla

Hemsida:

www.nordiskbutikskonsult.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nordisk Butikskonsult, eller NBK som det också kallas, investerar i starka varumärken med goda tillväxtmöjligheter. NBK har under hösten 2008 övertagit delar av varulager, butiksinredning, kundregister, varumärkesansökan och domännamn från Oooups Internationals konkursbo. Nordisk Butikskonsult har för avsikt att med med ett delvis förändrat sortiment genomföra den av konkursbolaget planerade butikssatningen.

Teckningsperiod:

1 september 2008 - 30 september 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

300 kr

Likviddag:

10 oktober 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 4,57 Mkr och 6,57 Mkr post money.

Villkor:

Öppen för allmänheten

Post:

50 aktier, dvs 15.000 kr

Övrigt:

Kontakta företaget för mer detaljerad information. Uppdatering: Företagets affärsplan är nu tillgänglig. Finns att ladda hem under rubriken Prospekt på denna sida.

Uppdaterat: 2008-09-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss