Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NordIQ Göteborg AB

NordIQ Göteborg AB
Industrivägen 4F
44944 Nol

Hemsida:

www.nordiq.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NordIQs affärsidé är att tillhandahålla smarta fjärrvärmecentraler som spar energi, pengar och miljö. NordIQs primära kundsegment är fastighetsägare (flerbostadshus och större fastigheter) och energibolag samt deras leverantörer. Kundvärdet för fastighetsägare är primärt energibesparing, komfort och miljövänlighet.

Teckningsperiod:

3 oktober 2011 - 25 november 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

10 november 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 23,7 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 aktier, dvs 4000 kr per post.

Övrigt:

NordIQ kommer att lista sig på Aktietorget efter genomförd nyemission.

Uppdaterat: 2011-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss