Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Spirit AB

Nordic Spirit AB
Nybrokajen 7
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.nordicspirit.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Spirit står bakom DQ Vodka, en svensk vodka som ska lanserats internationellt.

Teckningsperiod:

10 oktober 2014 - 30 oktober 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,5 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Fem dagar efter erhållen avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Utan företrädesrätt. Tilldelning sker löpande.

Post:

Minimum 5000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss