Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Service Partners Holding AB

Nordic Service Partners Holding AB

Nordic Service Partners Holding AB
Gävlegatan 22 A, 6 tr
11330 Stockholm

Hemsida:

www.nordicservicepartners.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Förvärvar och utvecklar varumärken inom restaurang- och servicenäring. Burger King och Taco Bar är två av företagets varumärken.

Teckningsperiod:

4 december 2008 - 18 december 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

28,8 Mkr

Teckningskurs:

8 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 december 2008

Värdering:

Pre-money 28,8 Mkr och 57,6 Mkr post money, exklusive optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie har ägaren rätt att teckna en unit, som består av en aktie och en option.

Post:

Övrigt:

Emissionen är tillfullo garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 12,7 MSK från ett antal av Bolagets större aktieägare samt genom emissionsgarantier om cirka 16,1 MSEK.

Uppdaterat: 2008-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss