Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Paper Holding AB

Nordic Paper Holding AB

Nordic Paper Holding AB
Bäckhammars bruk
681 83 Kristinehamn

Hemsida:

www.nordic-paper.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Paper har fyra pappersbruk, där två av bruken har integrerad massatillverkning. Finns i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle i Sverige samt i norska Greåker.

Teckningsperiod:

13 oktober 2020 - 20 oktober 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

(1 687 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

43 kr (40-52 kr)

Likviddag:

26 oktober 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

Uppdatering: 2 877 Mkr (43 kr) 2 676 - 3 479 Mkr (40-52 kr)

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige och institutioner. Allmänheten kan teckna via Nordnet och Nordeas internettjänst.

Post:

Övrigt:

Nordic Paper noteras på Nasdaq Stockholm den 22 oktober 2020.

Ingen nyemission görs, enbart befintliga aktier som erbjuds av ägare. 34 123 488 aktier erbjuds, med möjlig övertilldelning på 10 036 320 aktier. Priset per aktie sätts i intervallet 40-52 kr.

Uppdatering: Priset per aktie sattes till 43 kr.

Uppdaterat: 2020-10-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss