Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Mines AB

Nordic Mines AB

Nordic Mines AB
Trädgårdsgatan 11
753 09 Uppsala

Hemsida:

www.nordicmines.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Mines bedriver idag prospektering efter guld och andra metaller i Norden men målet är att etablera gruvdrift i egen regi, varvid prospekteringen kan fortsätta parallellt.

Teckningsperiod:

9 januari 2017 - 9 januari 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

0,55 kr per preferensaktie.

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Lau Su Holding AB och Lao Tzu Investments AB.

Post:

Övrigt:

Preferensaktier medför en tiondels (1/10) röst och har företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om SEK 0,044 per preferensaktie. Vidare har innehavare av preferensaktie rätt att omvandla preferensaktie till stamaktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss