Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Mines AB

Nordic Mines AB

Nordic Mines AB
Trädgårdsgatan 11
753 09 Uppsala

Hemsida:

www.nordicmines.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Mines bedriver idag prospektering efter guld och andra metaller i Norden men målet är att etablera gruvdrift i egen regi, varvid prospekteringen kan fortsätta parallellt.

Teckningsperiod:

8 maj 2014 - 12 juni 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

194,5 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 maj 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 19:1. En innehavd aktie på avstämningsdagen ger 19 teckningsrätter. En teckningsrätt ger rätt att teckna en aktie.

Post:

Övrigt:

Nordic Mines är mitt uppe i en rekonstruktion. Förutom denna emission ska en riktad emission göras.

Uppdatering: Bolaget har förlängt teckningstiden till och med den 12 juni 2014.

Uppdaterat: 2014-05-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss