Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Mines AB

Nordic Mines AB

Nordic Mines AB
Trädgårdsgatan 11
753 09 Uppsala

Hemsida:

www.nordicmines.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nordic Mines bedriver idag prospektering efter guld och andra metaller i Norden men målet är att etablera gruvdrift i egen regi, varvid prospekteringen kan fortsätta parallellt.

Teckningsperiod:

4 januari 2013 - 18 januari 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

282 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 december 2012

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad.

Nordic Mines största aktieägare Eldorado, som innehar cirka 13,8 procent av aktiekapitalet och rösterna och Lennart Schönning (genom bolag), Bolagets styrelseordförande, som innehar cirka 4,7 procent av aktiekapitalet och rösterna, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 52 miljoner SEK eller cirka 18,5 procent av Företrädesemissionen. Eldorado och Lennart Schönning kommer förskottera likvid för sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen genom kortfristiga lån och kommer, i den mån styrelsen bedömer det möjligt enligt aktiebolagslagen, betala tecknade aktier via kvittning.

Ett garantikonsortium bestående av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”), Lennart Schönning (genom bolag) samt ett antal institutionella investerare har förbundit sig att garantera resterande del av emissionen, förutsatt att sedvanliga villkor är uppfyllda. Vissa åtaganden är vidare villkorade av att Bolaget erhåller medgivanden från kreditgivarna avseende ändring av lånevillkoren.

Uppdaterat: 2013-01-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss