Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Mines AB

Nordic Mines AB

Nordic Mines AB
Trädgårdsgatan 11
753 09 Uppsala

Hemsida:

www.nordicmines.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Mines bedriver idag prospektering efter guld och andra metaller i Norden men målet är att etablera gruvdrift i egen regi, varvid prospekteringen kan fortsätta parallellt.

Teckningsperiod:

14 juni 2012 - 17 juni 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission till Eldorado Gold Cooperatief, ett dotterbolag till Eldorado Gold Corporation.

Post:

Övrigt:

Aktierna i denna riktade emission ger rätt att delta i den kommande företrädesemissionen. En ytterligare riktad emission till Eldorado Gold Cooperatief på 40,5 Mkr till samma pris per aktie är också föreslagen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss