Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Mines AB

Nordic Mines AB

Nordic Mines AB
Trädgårdsgatan 11
753 09 Uppsala

Hemsida:

www.nordicmines.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nordic Mines bedriver idag prospektering efter guld och andra metaller i Norden men målet är att etablera gruvdrift i egen regi, varvid prospekteringen kan fortsätta parallellt.

Teckningsperiod:

21 juni 2012 - 5 juli 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

236 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 juni 2012

Värdering:

Pre-money 236 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad av en kombination av Nordic Mines större aktieägare och externa garanter.

Uppdaterat: 2012-06-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss