Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Mines AB

Nordic Mines AB

Nordic Mines AB
Trädgårdsgatan 11
753 09 Uppsala

Hemsida:

www.nordicmines.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Mines bedriver idag prospektering efter guld och andra metaller i Norden men målet är att etablera gruvdrift i egen regi, varvid prospekteringen kan fortsätta parallellt.

Teckningsperiod:

8 mars 2012 - 8 mars 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

89 Mkr

Teckningskurs:

51 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 1,78 miljarder kronor.

Villkor:

Riktad nyemission.

Post:

Övrigt:

Carnegie Investment Bank var bookrunner till Nordic Mines. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 0,5 procent jämfört med stängningskurs den 7 mars 2012, den sista handelsdagen innan beslutet att emittera nya aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss