Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Mines AB

Nordic Mines AB

Nordic Mines AB
Trädgårdsgatan 11
753 09 Uppsala

Hemsida:

www.nordicmines.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Mines bedriver idag prospektering efter guld och andra metaller i Norden men målet är att etablera gruvdrift i egen regi, varvid prospekteringen kan fortsätta parallellt.

Teckningsperiod:

15 november 2010 - 29 november 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

92,4 Mkr

Teckningskurs:

38,5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 1 252 Mkr.

Villkor:

Riktad till ett 40-tal investerare, framför allt institutionella investerare i Norden.

Post:

Övrigt:

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare till Nordic Mines i samband med transaktionen. Emissionen är övertecknad tre gånger.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss