Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB
Verkstadsvägen 52
71436 Kopparberg

Hemsida:

www.nordicironore.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.

Teckningsperiod:

8 januari 2020 - 8 januari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

74,9 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittning av brygglån, riktad till Modelio Equity AB (publ) (200 000 aktier) samt Gerhard Dal (200 000 aktier).

Post:

Övrigt:

Tecknare i emissionen är Modelio Equity AB (publ) (200 000 aktier) samt Gerhard Dal (200 000 aktier) och betalning sker genom delvis kvittning av brygglån lämnade i juli 2019. Återstående del av de brygglån som upptogs i juli 2019, inklusive upplupen ränta, har återbetalts kontant.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss