Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Camping & Resort AB

Nordic Camping & Resort AB

Nordic Camping & Resort AB
Artillerigatan 10
114 51 Stockholm

Hemsida:

www.nordiccamping.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Camping & Resort äger och förvaltar campingplatser, vandrarhem, kursgårdar och annan semesterrelaterad verksamhet i Sverige. Nordic Camping & Resort AB hette tidigare NCS Nordic Camping & Sports AB.

Teckningsperiod:

3 december 2007 - 17 december 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

17 december 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera förvärvet av Råå Vallar Camping samt bolagets investeringsplan i stugor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss