Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordea Bank AB

Nordea Bank AB

Nordea Bank AB
Smålandsgatan 17
10571 Stockholm

Hemsida:

www.nordea.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nordeas är en ledande Nordisk bank som erbjuder ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 10 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor och en ledande ställning inom Internettjänster med 5,2 miljoner e-kunder.

Teckningsperiod:

20 mars 2009 - 3 april 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

2,5 miljarder euro

Teckningskurs:

20,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 mars 2009

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 11:20. För varje stamaktie erhåller ägaren 11 teckningsrätter. 20 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

De tre största ägarna har åtagit sgi att teckna 49 % av emissionen Övriga 51 % garanteras av J.P. Morgan och Merrill Lynch International.

Uppdaterat: 2009-03-20

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss