Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nilsson Special Vehicles AB

Nilsson Special Vehicles AB

Nilsson Special Vehicles AB
Tegelbruksvägen 17 A
312 32 Laholm

Hemsida:

www.nilsson.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nilsson Special Vehicles är ett ledande specialbilsföretag med Europa som hemmamarknad. I dagsläget producerar och säljer företaget limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Företagets kunder finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Nilsson säljer också en del på marknader i Asien, Afrika och Mellanöstern.

Teckningsperiod:

14 februari 2018 - 28 februari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,9 Mkr

Teckningskurs:

13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

38,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Aktieägare ska för en (1) befintlig aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss