Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nilsson Special Vehicles AB

Nilsson Special Vehicles AB

Nilsson Special Vehicles AB
Tegelbruksvägen 17 A
312 32 Laholm

Hemsida:

www.nilsson.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nilsson Special Vehicles är ett ledande specialbilsföretag med Europa som hemmamarknad. I dagsläget producerar och säljer företaget limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Företagets kunder finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Nilsson säljer också en del på marknader i Asien, Afrika och Mellanöstern.

Teckningsperiod:

18 november 2015 - 1 december 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

4 december 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

67 Mkr pre-money.

Villkor:

Emissionen kommer att tecknas av befintliga ägare och ett antal nya större investerare. Allmänheten kommer även att bjudas in.

Post:

Minimum 200 aktier.

Övrigt:

Den 11 december 2015 börjar Nilsson att handlas på First North.

Vid stort intresse kan emissionen utökas med 3 Mkr.

Uppdaterat: 2015-11-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss