Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nickel Mountain Resources AB

Nickel Mountain Resources AB

Nickel Mountain Resources AB
Kungsgatan 44, 4 tr
111 35 Stockholm

Hemsida:

www.nickelmountain.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nickel Mountain Resources AB, med dotterbolaget Nickel Mountain AB, består i huvudsak av tre bearbetningskoncessioner avseende nickelprojektet Rönnbäcken i Storumans kommun med två undersökningstillstånd i omedelbart angränsande områden. Nickel Mountain Resources AB hette tidigare IGE Nordic AB.

Teckningsperiod:

26 september 2016 - 14 oktober 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5,2 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

10,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till aktieägarna i Archelon AB och Dividend Sweden AB, och i andra hand till allmänheten.

Post:

12 000 aktier.

Övrigt:

Emissionen är garanterad.

Bolaget kommer att ansöka om notering på NGM Nordic-MTF.

Uppdaterat: 2016-10-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss